Early learning centre / хүүхдийн оюун ухаан хөгжүүлэх тоглоом /

56254

2007 онд Early Learning Centre (ELC) брэндийг эзэмшигч Chelsea Stores Holdings Limited-ийг худалдан авсан. Энэхүү брэндийн тоглоомууд нь бага насны хүүхдийн ой тогтоолт, хөгжлийг сайжруулах, мэдлэгийг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч хийгдсэн байдаг.